Besparen

Zonder biomassa zijn doelen Klimaatakkoord onhaalbaar

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde deze zomer om te stoppen met biomassa voor energieopwekking. Deze adviesraad heeft grote kritiek op de mate waarin biomassa daadwerkelijk duurzaam zou zijn. Toch maakt biomassa al jaren het grootste deel uit van de geproduceerde duurzame energie in Nederland; in 2019 was dat bijna 60%. Zonder biomassa zou er in 2019 maar 3,6% duurzame energie zijn opgewekt. Wat zou stoppen met biomassa betekenen voor de energietransitie én hoe denken politici over biomassa?

Biomassa is belangrijke pijler in klimaatakkoord
De overheid heeft dit jaar als doel dat 14% van de gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2023 moet dat 16% zijn. Op basis van de cijfers van vorig jaar lijkt het niet waarschijnlijk dat we deze doelstellingen halen. In 2019 werd 8,6% van het totale energieverbruik duurzaam geproduceerd. Haal je daar de 60% aan biomassa vanaf, dan blijft er maar 3,6% over. In het Nederlandse Klimaatakkoord van 28 juni 2019 staat dan ook ‘dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor het realiseren van de klimaatopgave’. Mede door miljarden aan subsidie nam de bijstook van biomassa de laatste jaren flink toe. Kolencentrales stookten in 2019 vijf keer zoveel biomassa bij als in 2018. Ook voor de komende jaren is hier een groei in voorspeld. Het SER-advies keert nu zich tegen dit beleid. Maar een vervanger voor de ‘noodzakelijke’ biomassa is er nog niet.

Similar Posts